Porota

Předseda poroty

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Absolvent VŠE v Praze, Fakulty financí a účetnictví, na níž nadále působí jako odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu. Je účetním expertem certifikace účetní profese, členem Komory certifikovaných účetních a v letech 2013 až 2021 byl jejím předsedou. Působil jako zkušební komisař pro zkoušku finančního účetnictví a výkaznictví v systému certifikace účetní profese. 

Věnuje se lektorské a poradenské činnosti v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a konsolidací účetních závěrek. Je členem kontrolního výboru Rady pro veřejný dohled nad auditem, členem Legislativní rady malých a středních podniků při AMSP ČR.

 

Členové poroty

Ing. Eva Krouská

Ing. Eva Krouská

Účetnictví se věnuji od roku 1995. Během praxe jsem své znalosti v oboru financí prohloubila při dálkovém studiu na PEF ČZU, obor Provoz a ekonomika se specializací Účetnictví a Obchodní právo. Dále jsem pokračovala ročním postgraduálním kurzem pořádaným Katedrou manažerského účetnictví na VŠE.
Během své praxe jsem prošla všemi pozicemi od řadové účetní až po finanční ředitelku, a také jsem trochu nakoukla do auditu. Vždy jsem ale nejvíce inklinovala k právě k účetnictví, které mám ráda, protože je logické a systematické. Většinou jsem pracovala pro začínající firmy (startupy), kde se vám firma mění a roste pod rukama, což přináší nové účetní a daňové výzvy.
Nyní už skoro šest let pracuji na pozici Hlavní účetní ve společnosti Warhorse Studios s. r. o., která v roce 2018 vydala hru Kingdome Come: Deliverence, která sklidila celosvětový úspěch.
Do budoucna bych ráda předávala své znalosti a zkušenosti mladší generaci. Zdá se, že získání titulu Účetní roku 2020 mě k naplnění této odvážné ambice přiblížila.

Ing. Robert Jurka, Ph.D.

Ing. Robert Jurka, Ph.D.

Účetní expert, daňový poradce, externí spolupracovník Katedry finančního účetnictví a auditingu VŠE, autor a spoluautor odborných článků (např. k výborům pro audit, corporate governance, transfer pricing). Zakladatel a předseda poroty soutěže Daňař & daňová firma roku. Členem Komory certifikovaných účetních a od prosince 2020 i jedním ze dvou místopředsedů této komory.

Partner ve společnosti ETL Global Praha, která hledá zajímavé účetní společnosti pro vstup do mezinárodní ETL Global sítě poradenských společností.

Ing. Jan Molín, Ph.D.

Ing. Jan Molín, Ph.D.

Absolvent Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, kde v současné době působí jako zástupce vedoucího katedry finančního účetnictví a auditingu. Je daňovým poradcem, zkušebním komisařem a členem Prezidia Komory daňových poradců České republiky. Působí jako předseda Etické komise Komory certifikovaných účetních, místopředseda Metodické rady Svazu účetních České republiky a zástupce Svazu účetních v Národní účetní radě.
Od roku 1996 do roku 2018 byl společníkem a jednatelem účetní a poradenské společnosti MIVO s.r.o., v současné době svoji praxi vykonává ve společnosti Ademia Consulting, s.r.o.
Odborně se zaměřuje zejména na vztah účetní regulace a ostatních oblastí práva, vztah účetnictví a daní a na profesní odpovědnost auditorů, daňových poradců a účetních. Je autorem řady článků a odborných publikací a dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti pro účetní, daňové poradce, auditory a další odbornou veřejnost.

Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Odborné zaměření:
Daň z příjmů právnických a fyzických osob, ostatní přímé, majetkové daně, daň z přidané hodnoty, účetnictví podnikatelských subjektů, vazby obchodního práva na účetnictví a daně.

  • OSVČ od roku 1991, vedení účetnictví, daňové poradenství
  • daňová poradkyně od roku 1993
  • auditorka od roku 1994
  • lektorka vzdělávacích agentur, profesních komor, zakázkových vzdělávacích programů
  • autorka řady publikací a odborných článků
  • zkušební komisařka KDP ČR.

Zájmy: dálkové běhy, triatlon, cyklistika, běžecké lyžování

Ing. Zuzana Pšeničková

Ing. Zuzana Pšeničková

Po maturitě na Obchodní akademii v Písku zjistila, že účetnictví má v krvi a proto pokračovala v jeho studiu na Vysoké škole ekonomické v Praze obor účetnictví a finance podniku a následně na Institutu certifikace účetních, kde získala certifikát Účetní expert a IFRS specialista.

Je členkou Komory certifikovaných účetních, Komory daňových poradců, Jihočeské hospodářské komory a dvojnásobnou vítězkou soutěže Era Účetní roku v letech 2011 a 2012. Má mnohaletou účetní praxi v různých typech organizací od bytových družstev, českých i mezinárodních obchodních společnostech tak i zdravotní pojišťovně. V posledních letech provozuje vlastní účetní kancelář, poskytuje účetní a daňové služby živnostníkům, menším obchodním společnostem, ale i neziskovým organizacím.

Ing. Tomáš Slavík

Ing. Tomáš Slavík

Jednatel a daňový poradce ve společnosti SLUTO s.r.o. (vítěz kategorie ÚČETNÍ FIRMA ROKU 2019).
Vystudoval Podnikatelskou fakultu na Vysokém učení technickém v Brně, obor daňové poradenství, podnikové finance a obchod.
Je členem Komory daňových poradců ČR a zapsaný v Evropském seznamu daňových poradců CFE.
Od roku 1993 podniká v oboru účetnictví, nejdříve jako OSVČ, následně účastník sdružení fyzických osob (dnes společnost), od roku 2000 spolumajitel a jednatel korporace SLUTO s.r.o., která v současné chvíli zaměstnává 35 zaměstnanců a poskytuje služby 650 klientům.
Hlavní myšlenkou, prosazovanou po celou dobu profesního působení, je zefektivňování lidské práce, využívání nejmodernějších technologií, samozřejmostí potom maximální podpora klienta nejen po odborné stránce, ale i ve všech administrativních úkonech ve vztahu k úřadům, zaměstnancům, bankám...

 

Ing. Vlastimil Sojka

Ing. Vlastimil Sojka

Začínal jako vysokoškolský pedagog, čtyři roky působil v daňové správě a od roku 2014 pracuje v poradenské, účetní  a auditorské skupině KODAP, s.r.o., kterou jedenáctý rok řídí.

Jeho specializací byl daňový proces a mezinárodní zdaňování. V těchto oborech také intenzivně publikoval, přednášel a zúčastňuje se práce příslušných odborných sekcí KDP ČR. Nyní se s týmem IT a účetních metodiků KODAP intenzivně věnuje organizaci a metodice účetního outsourcingu při využití moderních technologií digitalizace.

 

Ing. Olga Sýkorová

Ing. Olga Sýkorová

Ing. Olga Sýkorová pracovala 20 let na významných pozicích obchodních korporací na úseku financí. Do roku 2018 získala cenné zkušenosti jako hlavní účetní mezinárodních společností,  součástí koncernů registrovaných na burzách v Amsterdamu a v Hongkongu. Zodpovídala za účetnictví společností podle IFRS i podle ČÚS, za přípravu podkladů pro auditora z Big4 a daňový audit. Absolvovala úspěšně řadu interních auditů prováděných mezinárodním týmem controllerů. Významnou měrou se podílela na  implementaci podnikových informačních systémů, které jsou vzorem k následování pro tuzemské i zahraniční společnosti. Od roku 1992 podniká v oboru vedení účetnictví a daňové evidence jako OSVČ a od roku 2017 je jednatelkou obchodní společnosti se stejným zaměřením. Ve Svazu účetních České republiky  se  společně s kolegy zasazuje o zvýšení prestiže účetní profese. Ve svém volném čase se věnuje již 29 let činnosti v Nadaci prof. Vejdovského, kde je předsedkyní správní rady.

Ing. Alice Šrámková

Ing. Alice Šrámková

Mojí specializací je účetnictví podnikatelů a Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Hodně se věnuji i oblasti konsolidované účetní závěrky. Jako daňový poradce se zaměřuji především na oblast daně z příjmů právnických osob. 

Jsem členkou Komory daňových poradců, Komory certifikovaných účetních, pravidelně se účastním zasedání Národní účetní rady a jsem autorkou některých interpretací NÚR.