Na základě údajů z přihlášek a osobního setkání s jednotlivými finalisty vybírá porota vítěze, který získá titul „Účetní roku 2019“. Slavnostní vyhlášení výsledků se bude konat na galavečeru dne 10. prosince 2019 v hotelu International Prague.

JAK NOMINOVAT?
 • Nominace do ročníku 2019 jsou již uzavřeny (přihlášky bylo možné zasílat do 31. 8. 2019).
 • Probíhá fáze poroty.
KOHO MŮŽETE NOMINOVAT?

Minimální požadavky na nominovanou fyzickou osobu:

 • Právní forma: Fyzická osoba, která vykonává účetní poradenství, vede účetnictví či daňovou evidenci, a to buď v zaměstnaneckém poměru nebo jako OSVČ na základě živnostenského oprávnění
 • Dosažené vzdělání:
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání nebo
  • získané osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchov
 • Délka praxe: min. 7 let
 • Kandidát se nemůže nominovat sám, nominace může zaslat pouze třetí osoba.
 • Soutěže se nemohou účastnit členové poroty, zaměstnanci pořadatele soutěže a či osoby blízké (fyzické i právnické osoby) či jinou formou spřátelené s členy poroty či se zaměstnanci pořadatele soutěže.
HARMONOGRAM 

Nominace: 1. 5. 2019–31. 8. 2019
Třídění přihlášek, získání referencí a výběr finalistů porotou: 1. 9.–30. 9. 2019
Pohovory s finalisty: 4. 11. 2019 od 9:00 hod.
Vyhlášení vítěze: 10. prosince 2019 (galavečer)

Více viz METODIKA SOUTĚŽE
Nominace ÚČETNÍ FIRMY ROKU 2019 (právnická osoba) >>