Porota

Předseda poroty

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Absolvent VŠE v Praze, Fakulty financí a účetnictví, na níž nadále působí jako odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu. Je účetním expertem certifikace účetní profese, členem Komory certifikovaných účetních a od roku 2013 jejím předsedou. Působil jako zkušební komisař pro zkoušku finančního účetnictví a výkaznictví v systému certifikace účetní profese. 

Věnuje se lektorské a poradenské činnosti v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a konsolidací účetních závěrek. Je členem kontrolního výboru Rady pro veřejný dohled nad auditem, členem Legislativní rady malých a středních podniků při AMSP ČR.

 

Členové poroty

Ing. Jan Molín, Ph.D.

Ing. Jan Molín, Ph.D.

Jan Molín je absolventem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, kde v roce 2004 dokončil magisterské studium v oboru účetnictví a finanční řízení podniku (s vedlejší specializací právo v podnikání) a v roce 2010 obhájil disertační práci. V současné době působí na katedře finančního účetnictví a auditingu jako odborný asistent a od roku 2014 jako zástupce vedoucího katedry. Odborně se zaměřuje zejména na vztah účetní regulace a ostatních oblastí práva, vztah účetnictví a daní a na profesní odpovědnost auditorů, daňových poradců a účetních.

Od roku 1999 je daňovým poradcem a od roku 2013 certifikovaným účetním a členem Komory certifikovaných účetních. Na Komoře daňových poradců České republiky je od roku 2012 zkušebním komisařem pro zkoušky daňových poradců a členem Sekce pro otázky profese daňového poradce. V rámci Komory certifikovaných účetních působí od roku 2014 jako předseda etické komise a od roku 2016 je členem redakční rady Bulletinu KCÚ. Na Svazu účetních České republiky působí od roku 2015 jako místopředseda Výboru pro otázky výkonu účetní profese.

Od roku 1996 do roku 2018 byl společníkem a jednatelem účetní a poradenské společnosti MIVO s.r.o., v současné době zde působí jako daňový poradce.

Je autorem a spoluautorem řady odborných publikací a článků, věnuje se přednáškové činnosti (pro Komoru daňových poradců České republiky, Komoru certifikovaných účetních, pro významné společnosti v České republice atp.) a je moderátorem daňové poradny na serveru Podnikatel.cz.

Bc. Renáta Pavičová

Bc. Renáta Pavičová

Ředitelka útvaru Finance a majetek v ostravské společnosti 3E PROJEKT, a.s. Vystudovala všeobecné gymnázium, poté absolvovala dvouleté nástavbové studium ekonomiky a v roce 2012 získala bakalářský titul v oboru Účetnictví a daně na Slezské univerzitě v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, obor Účetnictví a daně. Je držitelkou certifikátu „Interní auditor“ a „Daňový specialista“.

V oboru účetnictví pracuje od roku 1994. Za více než 25 let praxe v oboru si prošla všemi pozicemi. Od řadové účetní přes zpracování mezd až k vedení vlastní účetní firmy.

Dnes řídí celý finanční útvar společnosti 3E PROJEKT, a.s. a má na starosti účetnictví celého jejího konsolidačního celku, jehož činnost je velmi rozsáhlá, od pronájmu a správy nemovitostí, provozu restauračních zařízení, výroby piva až po provoz heren a kasin. Vede velký kolektiv a klade důraz na moderní postupy, nové technologie a automatizaci práce účetních, i na spolupráci mezi útvary firmy. V roce 2019 pracoval její útvar na implementaci umělé inteligence v automatickém vytěžování faktur a úspěšně ji zavedl do každodenní účetní praxe. Za tento projekt získali hlavní cenu EDIZone.cz 2019.

Ve volném čase se věnuje svému největšímu koníčku, chovatelské stanici Bišonků Magical Beauty. Odchovala desítky štěňat, ale i zde se snaží dělat to „trochu jinak“. Intenzivně se věnuje socializaci štěňat a jejich výcviku. Vše moderní formou pozitivního posilování.

Ing. Tomáš Slavík

Ing. Tomáš Slavík

Jednatel a daňový poradce ve společnosti SLUTO s.r.o. (vítěz kategorie ÚČETNÍ FIRMA ROKU 2019).
Vystudoval Podnikatelskou fakultu na Vysokém učení technickém v Brně, obor daňové poradenství, podnikové finance a obchod.
Je členem Komory daňových poradců ČR a zapsaný v Evropském seznamu daňových poradců CFE.
Od roku 1993 podniká v oboru účetnictví, nejdříve jako OSVČ, následně účastník sdružení fyzických osob (dnes společnost), od roku 2000 spolumajitel a jednatel korporace SLUTO s.r.o., která v současné chvíli zaměstnává 35 zaměstnanců a poskytuje služby 650 klientům.
Hlavní myšlenkou, prosazovanou po celou dobu profesního působení, je zefektivňování lidské práce, využívání nejmodernějších technologií, samozřejmostí potom maximální podpora klienta nejen po odborné stránce, ale i ve všech administrativních úkonech ve vztahu k úřadům, zaměstnancům, bankám...

 

Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Odborné zaměření:
Daň z příjmů právnických a fyzických osob, ostatní přímé, majetkové daně, daň z přidané hodnoty, účetnictví podnikatelských subjektů, vazby obchodního práva na účetnictví a daně.

  • OSVČ od roku 1991, vedení účetnictví, daňové poradenství
  • daňová poradkyně od roku 1993
  • auditorka od roku 1994
  • lektorka vzdělávacích agentur, profesních komor, zakázkových vzdělávacích programů
  • autorka řady publikací a odborných článků
  • zkušební komisařka KDP ČR.

Zájmy: dálkové běhy, triatlon, cyklistika, běžecké lyžování

Ing. Zuzana Pšeničková

Ing. Zuzana Pšeničková

Po maturitě na Obchodní akademii v Písku zjistila, že účetnictví má v krvi a proto pokračovala v jeho studiu na Vysoké škole ekonomické v Praze obor účetnictví a finance podniku a následně na Institutu certifikace účetních, kde získala certifikát Účetní expert a IFRS specialista.

Je členkou Komory certifikovaných účetních, Komory daňových poradců, Jihočeské hospodářské komory a dvojnásobnou vítězkou soutěže Era Účetní roku v letech 2011 a 2012. Má mnohaletou účetní praxi v různých typech organizací od bytových družstev, českých i mezinárodních obchodních společnostech tak i zdravotní pojišťovně. V posledních letech provozuje vlastní účetní kancelář, poskytuje účetní a daňové služby živnostníkům, menším obchodním společnostem, ale i neziskovým organizacím.

Je místopředsedkyní Komory certifikovaných účetních a od roku 2017 daňovou poradkyní.

Ing. Alice Šrámková

Ing. Alice Šrámková

Mojí specializací je účetnictví podnikatelů a Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Hodně se věnuji i oblasti konsolidované účetní závěrky. Jako daňový poradce se zaměřuji především na oblast daně z příjmů právnických osob. 

Jsem členkou Komory daňových poradců, Komory certifikovaných účetních, pravidelně se účastním zasedání Národní účetní rady a jsem autorkou některých interpretací NÚR.