Porota

Předseda poroty

Ing. Tomáš Slavík

Ing. Tomáš Slavík

Jednatel a daňový poradce ve společnosti SLUTO s.r.o. (vítěz kategorie ÚČETNÍ FIRMA ROKU 2019).
Vystudoval Podnikatelskou fakultu na Vysokém učení technickém v Brně, obor daňové poradenství, podnikové finance a obchod.
Je členem Komory daňových poradců ČR a zapsaný v Evropském seznamu daňových poradců CFE.
Od roku 1993 podniká v oboru účetnictví, nejdříve jako OSVČ, následně účastník sdružení fyzických osob (dnes společnost), od roku 2000 spolumajitel a jednatel korporace SLUTO s.r.o., která v současné chvíli zaměstnává 35 zaměstnanců a poskytuje služby 650 klientům.
Hlavní myšlenkou, prosazovanou po celou dobu profesního působení, je zefektivňování lidské práce, využívání nejmodernějších technologií, samozřejmostí potom maximální podpora klienta nejen po odborné stránce, ale i ve všech administrativních úkonech ve vztahu k úřadům, zaměstnancům, bankám...

 

Členové poroty

Olga Goišová

Olga Goišová

V oboru působím od roku 1981, kdy jsem po ukončení střední ekonomické školy začala pracovat jako mzdová účetní. Při přechodu na nové zákony o účetnictví, daních a DPH jsem i já, v roce 1992, změnila svoji profesi a začala pracovat na pozici finanční účetní.

V následujícím roce jsem nastoupila do společnosti Teplárna Otrokovice a.s., kde působím již 29 let. Nejdříve jsem pracovala jako vedoucí oddělení účetnictví a nyní již devátým rokem zastávám funkci ředitelky pro ekonomiku a obchod. V naší společnosti jsem zodpovědná za účetní závěrky dle ČÚS a IFRS, přípravu podkladů pro auditory z Big4  a daňový audit. Dále zodpovídám za účetní závěrku a přípravu auditu pro dceřinou společnost i za vedení účetnictví pro dvě spřízněné společnosti dle ČÚS. Moje funkce je kumulována ještě s obchodní činností: obchodní oddělení připravuje veškeré obchodní smlouvy na nákupy materiálu, služeb a prodej tepelné energie. V mé kompetenci je kontrola těchto smluv z hlediska daňových a účetních zákonů.

V průběhu let jsem se stala Bilanční účetní certifikace účetní profese, členkou Komory certifikovaných účetních. Zisk titulu Účetní roku 2021 pro mě znamená ocenění celoživotní práce věnované právě účetnictví.

Ing. Robert Jurka, Ph.D.

Ing. Robert Jurka, Ph.D.

Účetní expert, daňový poradce, externí spolupracovník Katedry finančního účetnictví a auditingu VŠE, autor a spoluautor odborných článků (např. k výborům pro audit, corporate governance, transfer pricing). Zakladatel a předseda poroty soutěže Daňař & daňová firma roku. Členem Komory certifikovaných účetních a od prosince 2020 i jedním ze dvou místopředsedů této komory.

Partner ve společnosti ETL Global Praha, která hledá zajímavé účetní společnosti pro vstup do mezinárodní ETL Global sítě poradenských společností.

Dan Ledvinka

Dan Ledvinka

COMMERCIAL DIRECTOR, ASB Group

Dan působí v ASB Group na pozici Commercial Director a jako člen vedení skupiny je zodpovědný za rozvoj růstu společnosti. V rámci své funkce pracuje hlavně na rozvoji tržeb firmy a tržního podílu prostřednictvím obchodních a marketingových aktivit.

Do společnosti ASB Group nastoupil v roce 2017, naposledy působil na pozici Group Business Development & Marketing Director pro region CEE.

Z předchozích pozic má několikaleté zkušenosti převážně z obchodu a marketingu.

 

Ing. Jan Molín, Ph.D.

Ing. Jan Molín, Ph.D.

Absolvent Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, kde v současné době působí jako zástupce vedoucího katedry finančního účetnictví a auditingu. Je daňovým poradcem, zkušebním komisařem a členem Prezidia Komory daňových poradců České republiky. Působí jako předseda Etické komise Komory certifikovaných účetních, místopředseda Metodické rady Svazu účetních České republiky a zástupce Svazu účetních v Národní účetní radě.
Od roku 1996 do roku 2018 byl společníkem a jednatelem účetní a poradenské společnosti MIVO s.r.o., v současné době svoji praxi vykonává ve společnosti Ademia Consulting, s.r.o.
Odborně se zaměřuje zejména na vztah účetní regulace a ostatních oblastí práva, vztah účetnictví a daní a na profesní odpovědnost auditorů, daňových poradců a účetních. Je autorem řady článků a odborných publikací a dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti pro účetní, daňové poradce, auditory a další odbornou veřejnost.

Vendula Pešková

Vendula Pešková

Vendula Pešková má více než 21 let zkušeností v oblasti účetnictví a účetního poradenství. Zaměřuje se především na outsourcing účetních služeb a účetní poradenství včetně implementace účetních systémů (s důrazem na Helios, SAP R/3 a SAP Business One, Premier). Díky dřívějšímu působení v oblasti auditu, má také praktické znalosti lokálních a mezinárodních účetních standardů. Je držitelem Diplomu z Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (DipIFR). Je absolventkou VŠE v Praze (obor Finance a účetnictví). Hovoří česky, anglicky (certifikát CAE) a francouzsky (zkoušky Pařížské obchodní komory).

Vendula Pešková je členkou:

  • Komory certifikovaných účetních (úroveň účetní expert) od roku 2005,
  • výboru Komory certifikovaných účetních od roku 2017
  • v letech 2013 – 2020 byla  členem Metodické rady účetních
  • mezinárodních pracovních skupin zaměřujících se na implementaci metodiky na mezinárodní i lokální úrovni v rámci svého hlavního zaměstnání

Ing. Zuzana Pšeničková

Ing. Zuzana Pšeničková

Po maturitě na Obchodní akademii v Písku zjistila, že účetnictví má v krvi a proto pokračovala v jeho studiu na Vysoké škole ekonomické v Praze obor účetnictví a finance podniku a následně na Institutu certifikace účetních, kde získala certifikát Účetní expert a IFRS specialista.

Je členkou Komory certifikovaných účetních, Komory daňových poradců, Jihočeské hospodářské komory a dvojnásobnou vítězkou soutěže Era Účetní roku v letech 2011 a 2012. Má mnohaletou účetní praxi v různých typech organizací od bytových družstev, českých i mezinárodních obchodních společnostech tak i zdravotní pojišťovně. V posledních letech provozuje vlastní účetní kancelář, poskytuje účetní a daňové služby živnostníkům, menším obchodním společnostem, ale i neziskovým organizacím.

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Absolvent VŠE v Praze, Fakulty financí a účetnictví, na níž nadále působí jako odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu. Je účetním expertem certifikace účetní profese, členem Komory certifikovaných účetních a v letech 2013 až 2021 byl jejím předsedou. Působil jako zkušební komisař pro zkoušku finančního účetnictví a výkaznictví v systému certifikace účetní profese. 

Věnuje se lektorské a poradenské činnosti v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a konsolidací účetních závěrek. Je členem kontrolního výboru Rady pro veřejný dohled nad auditem, členem Legislativní rady malých a středních podniků při AMSP ČR.

Ing. Olga Sýkorová

Ing. Olga Sýkorová

Ing. Olga Sýkorová pracovala 20 let na významných pozicích obchodních korporací na úseku financí. Do roku 2018 získala cenné zkušenosti jako hlavní účetní mezinárodních společností,  součástí koncernů registrovaných na burzách v Amsterdamu a v Hongkongu. Zodpovídala za účetnictví společností podle IFRS i podle ČÚS, za přípravu podkladů pro auditora z Big4 a daňový audit. Absolvovala úspěšně řadu interních auditů prováděných mezinárodním týmem controllerů. Významnou měrou se podílela na  implementaci podnikových informačních systémů, které jsou vzorem k následování pro tuzemské i zahraniční společnosti. Od roku 1992 podniká v oboru vedení účetnictví a daňové evidence jako OSVČ a od roku 2017 je jednatelkou obchodní společnosti se stejným zaměřením. Ve Svazu účetních České republiky  se  společně s kolegy zasazuje o zvýšení prestiže účetní profese. Ve svém volném čase se věnuje již 29 let činnosti v Nadaci prof. Vejdovského, kde je předsedkyní správní rady.

COOKIES
Vážený návštěvníku, snažíme se ze všech sil přinášet vysokou úroveň uživatelského komfortu při používání našich webových stránek. Mezi základní předpoklady patří např. abychom vás neobtěžovali nevhodnou reklamou nebo abychom měli dostatek podnětů, jak web vylepšovat. Proto od Vás potřebujeme souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se dočasně ukládají ve vašem prohlížeči. Předem děkujeme za udělení souhlasu. Data využijeme ke zlepšování našich služeb a přizpůsobení obsahu webu přímo Vám na míru.
Souhlas můžete odmítnout zde.