Předseda poroty

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty financí a účetnictví, na níž ukončil své magisterské studium v roce 2003 a pokračoval dále v doktorském studiu na katedře finančního účetnictví a auditingu, které zakončil v roce 2008. V současnosti působí na katedře jako odborný asistent a zastřešuje zejména oblast mezinárodních účetních pravidel (IFRS, US GAAP). Během inženýrského studia působil jako asistent v účetní a auditorské společnost a od roku 2003 působí jako odborný lektor a konzultant pro oblast IFRS a konsolidací. V roce 2004 získal dekret školitele IFRS a v roce 2010 stupeň účetní expert v systému certifikace účetních Svazu účetních ČR.

Od roku 2011 je členem Komory certifikovaných účetních a od prosince 2013 působí jako její předseda, věnuje se otázkám účetní profese a zasahuje do procesu legislativní tvorby. Je zástupcem Svazu účetních ČR v Národní účetní radě, je členem Metodické rady Svazu účetních ČR a podílí se jako zkušební komisař nebo recenzent tvorby zkušebních zadání pro zkoušky „Finanční účetnictví a výkaznictví“ (několik let působil také jako zkušební komisař této zkoušky) a „Mezinárodní standardy účetního výkaznictví“ v systému certifikace účetních Svazu účetních ČR.

Vedle akademické a metodické činnosti je společníkem a jednatelem společnosti LVC, s.r.o., která od roku 2005 poskytuje poradenské služby v oblasti použití IFRS. Podílí se na přípravě účetních závěrek sestavených dle IFRS, zpracování konsolidací, poskytuje technickou podporu auditorům.

 

Členové poroty (řazeno abecedně)

Zdeňka Bekrová - porotkyně Účetní roku 2019

Ing. Zdeňka Bekrová

Jednatelka společnosti CESORG (vítěz kategorie ÚČETNÍ FIRMA ROKU 2018). Vystudovala střední ekonomickou školu – obor všeobecná ekonomika, poté VŠE – fakulta národohospodářské plánování. V roce 2004 vystudovala Evropský manažer. Je členkou Komory certifikovaných účetních téměř od založení komory.
Její život se dá velmi zjednodušit – život v účtárnách. Vždy tíhla k racionalizaci práce a automatizaci.
V roce 1990 založili s kolegou firmu v Hradci Králové na zavádění organizačních systémů pro podniky. Tím v té době předběhli dobu, a tak museli začít od začátku – vedení účetnictví, ale už na počítačích. Vždy věděli, co je potřeba k vedení firmy a rozuměli účetnictví a hlavně potřebám svých klientů.
Postupně došlo k rozšiřování počtu klientů a tím i zaměstnanců. V současné době zaměstnávají 44 zaměstnanců, kteří jsou členěni do sekcí (podnikatelé, neziskové organizace, zpracování mezd a personalistiky, správa a evidence bytového privatizovaného fondu). Na poslední činnost založili další firmu, která tento servis zajišťuje dnes pro více než 10582 bytů v Hradci Králové, Pardubicích a okolí.
V roce 2000 obhájili ISO, které vyžadovaly zejména zahraniční korporace a které společnost každoročně obhajuje. V roce 2012 založili organizační složku na Slovensku, která poskytuje servis pro české firmy, působící na SK. Pobočky mají rovněž v Pardubicích a Ústí nad Orlicí.

 

Eleonora Herlíková - porotkyně Účetní roku 2019

Ing. Eleonora Herlíková

Vystudovala Střední ekonomickou školu, obor všeobecná ekonomika. Poté pokračovala ve studiu na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni, obor ekonomika a řízení strojírenské výroby.

Účetnictví, které je nejen zaměstnáním ale hlavně koníčkem, se plně věnuje od roku 1989. Tuto profesi vykonávala v zaměstnanecké poměru a od roku 1992 rovněž i jako OSVČ. V roce 2001 se stala spoluzakladatelkou a jednatelkou společnosti UDAS Financial Service s.r.o. a od rok 2006 jejím většinovým majitelem. Společnost UDAS i její dceřiné společnosti se věnují účetnictví jak v podnikatelském tak neziskovém sektoru. Dále je společnicí a jednatelkou ve společnosti TAX ELVA, která se zabývá daňovým poradenstvím. Všechny společnosti poskytují služby českým a německým klientům.

Od roku 2001 je účetním expertem a od roku 2003 i daňovým poradcem.

Do roku 2009 byla členkou výboru Komory certifikovaných účetních.

Je členkou Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele i Metodické rady Svazu účetních pro neziskový sektor. Rovněž je členkou redakční rady Metodických aktualit Svazu účetních.

 

Ing. Tomáš Jaroš, Ph.D.

Je absolventem magisterských a doktorských studií na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Působí na Generálním finančním ředitelství, kde se zaměřuje na oblast daně z příjmů právnických osob a účetnictví podnikatelských subjektů. Ve finanční správě pracuje od roku 1994, nejprve na Finančním ředitelství v Brně, kde od roku 2011 působil jako vedoucí referátu, pak na Odvolacím finančním ředitelství, kde od roku 2013 do jara 2017 vedl Odbor daně z příjmů právnických osob a nakonec na Generálním finančním ředitelství, kam přešel po bezmála ročním působení na Územním pracovišti Brno II v pozici vedoucího kontrolního oddělení. V letech 1998–2012 působil na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně jako přednášející a garant předmětu Finanční účetnictví II a následně předmětu Přímé daně. Od roku 1998 také působí jako lektor v oblasti daně z příjmů právnických osob jak pro finanční správu, tak pro daňovou veřejnost. Je autorem a spoluautorem řady odborných publikací a článků.

 

Ing. Jan Molín, Ph.D.

Jan Molín je absolventem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, kde v roce 2004 dokončil magisterské studium v oboru účetnictví a finanční řízení podniku (s vedlejší specializací právo v podnikání) a v roce 2010 obhájil disertační práci. V současné době působí na katedře finančního účetnictví a auditingu jako odborný asistent a od roku 2014 jako zástupce vedoucího katedry. Odborně se zaměřuje zejména na vztah účetní regulace a ostatních oblastí práva, vztah účetnictví a daní a na profesní odpovědnost auditorů, daňových poradců a účetních.

Od roku 1999 je daňovým poradcem a od roku 2013 certifikovaným účetním a členem Komory certifikovaných účetních. Na Komoře daňových poradců České republiky je od roku 2012 zkušebním komisařem pro zkoušky daňových poradců a členem Sekce pro otázky profese daňového poradce. V rámci Komory certifikovaných účetních působí od roku 2014 jako předseda etické komise a od roku 2016 je členem redakční rady Bulletinu KCÚ. Na Svazu účetních České republiky působí od roku 2015 jako místopředseda Výboru pro otázky výkonu účetní profese.

Od roku 1996 do roku 2018 byl společníkem a jednatelem účetní a poradenské společnosti MIVO s.r.o., v současné době zde působí jako daňový poradce.

Je autorem a spoluautorem řady odborných publikací a článků, věnuje se přednáškové činnosti (pro Komoru daňových poradců České republiky, Komoru certifikovaných účetních, pro významné společnosti v České republice atp.) a je moderátorem daňové poradny na serveru Podnikatel.cz.

 

Ing. Ivana Pilařová

Odborné zaměření:
Daň z příjmů právnických a fyzických osob, ostatní přímé, majetkové daně, daň z přidané hodnoty, účetnictví podnikatelských subjektů, vazby obchodního práva na účetnictví a daně.

 

  • OSVČ od roku 1991, vedení účetnictví, daňové poradenství
  • daňová poradkyně od roku 1993
  • auditorka od roku 1994
  • lektorka vzdělávacích agentur, profesních komor, zakázkových vzdělávacích programů
  • autorka řady publikací a odborných článků
  • zkušební komisařka KDP ČR.

Zájmy: dálkové běhy, triatlon, cyklistika, běžecké lyžování

 

Ing. Zuzana Pšeničková

Po maturitě na Obchodní akademii v Písku zjistila, že účetnictví má v krvi a proto pokračovala v jeho studiu na Vysoké škole ekonomické v Praze obor účetnictví a finance podniku a následně na Institutu certifikace účetních, kde získala certifikát Účetní expert a IFRS specialista.

Je členkou Komory certifikovaných účetních, Komory daňových poradců, Jihočeské hospodářské komory a dvojnásobnou vítězkou soutěže Era Účetní roku v letech 2011 a 2012. Má mnohaletou účetní praxi v různých typech organizací od bytových družstev, českých i mezinárodních obchodních společnostech tak i zdravotní pojišťovně. V posledních letech provozuje vlastní účetní kancelář, poskytuje účetní a daňové služby živnostníkům, menším obchodním společnostem, ale i neziskovým organizacím.

Je místopředsedkyní Komory certifikovaných účetních a od roku 2017 daňovou poradkyní.

 

Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Jana Skálová je auditorka, daňová poradkyně, partner společnosti TPA, dále působí na VŠE v Praze, katedře finančního účetnictví a auditingu. Od roku 2003 je členkou Prezidia Komory daňových poradců ČR (KDP ČR), zde dále vykonává funkci zkušebního komisaře pro zkoušky daňových poradců a je vedoucí redakční rady Bulletinu KDP. Je autorkou či spoluautorkou několika knih se zaměřením na provázanost účetnictví a daně z příjmů právnických osob a na dopady obchodního práva do účetnictví a daní. Její další specializací jsou účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních korporací dle českých předpisů. Odborné veřejnosti je známa svou přednáškovou činností na téma účetnictví a daní, a to zejména pro Komoru auditorů ČR a KDP ČR, pro veřejné vzdělávací agentury i pro Finanční správu.

 

Ing. Kamila Záleská

Kamila Záleská vystudovala Provozně ekonomickou fakultu na Technické univerzitě v Liberci. Během studií se aktivně zapojovala do projektových prací fakulty se zaměřením na monitoring skladby klientů v Euroregionu Nisa. Po ukončení studia se zaměřovala na řešení nestandartních situací klientů s cílem vytvoření preventivních opatření v procesech společností, tzv. zefektivňování procesů. Dané zkušenosti ji napomohly k nabytí znalosti procesů jak v bankovním segmentu, tak v mezinárodní společnosti se zaměřením na služby spojené s automobilovým průmyslem, ve kterých působila řadu let. Aktivně se věnuje účetnictví a ekonomickému poradenství již více než 10 let. Ve společnosti Cesorg spol. s r.o. působí od roku 2012, kde je zodpovědná za klienty z oblasti neziskového sektoru a je zároveň představitelem kvality systému ISO. Dle jejího názoru má být účetnictví pro klienta radostí a ne nutností, které mu napomůže porozumět vlastní firmě zejména v oblasti zefektivnění veškerých jejích článků. Budoucnost účetnictví vidí v propojení tradičního vedení s nejnovějšími informačními technologiemi.