Nominace účetní roku

ÚČETNÍ ROKU 2021

Na základě údajů z přihlášek a osobního setkání s jednotlivými finalisty vybírá porota vítěze, který získá titul „Účetní roku 2021“. Slavnostní vyhlášení výsledků se bude konat v prosinci 2021 (bude upřesněno později).

KOHO MŮŽETE NOMINOVAT?

Minimální požadavky na nominovanou fyzickou osobu:
  • Právní forma: Fyzická osoba, která vykonává účetní poradenství, vede účetnictví či daňovou evidenci, a to buď v zaměstnaneckém poměru nebo jako OSVČ na základě oprávnění k výkonu povolání
  • Dosažené vzdělání:
    • střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání nebo
    • získané osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchov
  • Délka praxe: min. 7 let
  • Soutěže se nemohou účastnit členové poroty, zaměstnanci pořadatele soutěže a či osoby blízké (fyzické i právnické osoby) či jinou formou spřátelené s členy poroty či se zaměstnanci pořadatele soutěže.

KDO MŮŽE NOMINOVAT?

Na titul ÚČETNÍ ROKU může nominovat široká veřejnost (každá fyzická osoba s trvalým nebo přechodným pobytem na území České republiky starší 18 let); od ročníku 2020 může účetní nominovat do soutěže sebe samotného/samotnou.

HARMONOGRAM 

Nominace: 1. 6.–10. 9. 2021
Třídění přihlášek, získání referencí a výběr finalistů porotou: 11. 9.–30. 9. 2021
Pohovory s finalisty: 8. 11. 2021
Vyhlášení vítěze: 1. 12. 2021

Více viz METODIKA SOUTĚŽE
 

JAK NOMINOVAT?

  • Nominace do ročníku 2021 je možné posílat od 1. 6. 2021 do 10. 9. 2021.

Partneři

Odborná záštita

Chcete se stát partnerem?

V případě zájmu o partnerství v soutěži se neváhejte obrátit na produktovou manažerku soutěže Veroniku Tomáškovou.