Nominace účetní roku

ÚČETNÍ ROKU 2022

Na základě údajů z přihlášek a osobního setkání s jednotlivými finalisty vybírá porota vítěze, který získá titul „Účetní roku 2022“. Slavnostní vyhlášení výsledků se bude konat v prosinci 2022 (bude upřesněno později).

KOHO MŮŽETE NOMINOVAT?

Minimální požadavky na nominovanou fyzickou osobu:
  • Právní forma: Fyzická osoba, která vykonává účetní poradenství, vede účetnictví či daňovou evidenci, a to buď v zaměstnaneckém poměru nebo jako OSVČ na základě oprávnění k výkonu povolání
  • Dosažené vzdělání:
    • střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání nebo
    • získané osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchov
  • Délka praxe: min. 7 let
  • Soutěže se nemohou účastnit členové poroty, zaměstnanci pořadatele soutěže a či osoby blízké (fyzické i právnické osoby) či jinou formou spřátelené s členy poroty či se zaměstnanci pořadatele soutěže.

KDO MŮŽE NOMINOVAT?

Na titul ÚČETNÍ ROKU může nominovat široká veřejnost (každá fyzická osoba s trvalým nebo přechodným pobytem na území České republiky starší 18 let); od ročníku 2020 může účetní nominovat do soutěže sebe samotného/samotnou.

HARMONOGRAM 

Nominace: 1. 6.–12. 9. 2022
Třídění přihlášek, získání referencí a výběr finalistů porotou: 13. 9.–30. 9. 2022
Pohovory s finalisty: 2. 11. 2022
Vyhlášení vítěze: prosinec 2022 (bude upřesněno)

Více viz METODIKA SOUTĚŽE
 

JAK NOMINOVAT?

  • Nominace do ročníku 2022 budou otevřeny od 1. 6. do 12. 9. 2022.

Partneři

Odborná záštita

Chcete se stát partnerem?

V případě zájmu o partnerství v soutěži se neváhejte obrátit na produktovou manažerku soutěže Miroslavu Sehnalovou.

COOKIES
Vážený návštěvníku, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se dočasně ukládají ve vašem prohlížeči. Data využijeme ke zlepšování našich služeb. Předem děkujeme za udělení souhlasu.
Souhlas můžete odmítnout zde.