Nominace účetní firma roku

ÚČETNÍ FIRMA ROKU 2020

Na základě údajů z přihlášek a referencích od klientů vybírá porota 3 firmy, které se umístí na zlaté, stříbrné a bronzové příčce v kategorii „Účetní firma roku 2020“.

Slavnostní vyhlášení výsledků se bude konat na galavečeru dne 1. prosince 2020 v hotelu International Prague.

POŽADAVKY NA NOMINOVANOU FIRMU

Kandidát (právnická osoba) musí splňovat následující kritéria:

 • Právní forma: Právnická osoba poskytující účetní služby (účetní poradenství, vedení účetnictví a daňové evidence a souvisící služby) jako svou hlavní činnost (nemělo by se jednat o doplňkovou službu) – dále jen „firma“ 
 • Působení firmy:
  • firma podniká v ČR dle platných zákonů a je zapsána v obchodním rejstříku;
  • firma působí v účetním oboru na území ČR min. 5 let;
  • firma platí v ČR daň z příjmů právnických osob;
  • firma není v insolvenci dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
  • firma je dlouhodobě stabilní a ekonomicky se rozvíjí

KDO MŮŽE NOMINOVAT?

ÚČETNÍ FIRMU ROKU může nominovat široká veřejnost (každá fyzická osoba s trvalým nebo přechodným pobytem na území České republiky starší 18 let); do soutěže se může jmenovat sama ÚČETNÍ FIRMA prostřednictvím svého zástupce (např. jednatel). 

Soutěže se nemohou účastnit členové poroty, zaměstnanci pořadatele soutěže a či osoby blízké (fyzické i právnické osoby) či jinou formou spřátelené s členy poroty či se zaměstnanci pořadatele soutěže.

HARMONOGRAM

Nominace: 1. 6. 2019–7 9. 2020
Třídění přihlášek a získání referencí u klientů (dotazníky): 8. 9.–30. 9. 2020
Pohovory s finalisty (zástupci nominovaných firem): 4. 11. 2020
Vyhlášení vítězů: 1. prosince 2020 (galavečer)

Více viz PRAVIDLA SOUTĚŽE
Nominace ÚČETNÍHO ROKU 2020 (fyzická osoba) >>

JAK NOMINOVAT?

 • Nominace do ročníku 2020 bude možné posílat od 1. 6. 2020 do 7. 9. 2020.

Partneři

Odborná záštita

Chcete se stát partnerem?

V případě zájmu o partnerství v soutěži se neváhejte obrátit na produktovou manažerku soutěže Veroniku Tomáškovou.