Na základě údajů z přihlášek a osobního setkání s jednotlivými finalisty vybírá porota vítěze, který získá titul „Účetní roku 2018“. Slavnostní vyhlášení výsledků se bude konat na galavečeru dne 11. prosince 2018 v hotelu International Prague.

BLIŽŠÍ INFORMACE K NOMINACI

Nominační fáze byla ukončena dne 17. 8. 2018. Nyní probíhá fáze rozhodování poroty.

Minimální požadavky na nominovanou fyzickou osobu:

  • Právní forma: Fyzická osoba, která vykonává účetní poradenství, vede účetnictví či daňovou evidenci, a to buď v zaměstnaneckém poměru nebo jako OSVČ na základě živnostenského oprávnění
  • Dosažené vzdělání:
    • střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání nebo
    • získané osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchov
  • Délka praxe: min. 7 let
  • Kandidát se nemůže nominovat sám, nominace může zaslat pouze třetí osoba.

Harmonogram soutěže


Více viz METODIKA SOUTĚŽE
Nominace ÚČETNÍ FIRMY ROKU 2018 (právnická osoba) >>